Särtryck ur InternetWorld nr 1 år 2005
Publikation utgiven av IDG världens största utgivare av datarelaterad fackpress.
  Sidan 1    Sidan 2    Sidan 3    Sidan 4
Välkommen till
KOMPISBANKEN
SOM SER TILL JUST DINA BEHOV

 
TILLSAMMANS skapar Madeleine Sandell och Jan Erik Sundberg en vidareutveckling av det vinnande konceptet Ålandsbanken.Ålandsbanken

Antal anställda i hela banken: 400
Antal anställda på internetenheten: 7
Antal kunder: 75 000
Antal konton på internetbanken: 60 000
Summa intäkter: 399 miljoner kronor
Resultat: 144,9 miljoner kronor
www.alandsbanken.fi

DE EN GÅNG SÅ HYLLADE SVENSKA NÄTBANKERNA har hamnat i bakvattnet. Framgångsexemplet framför andra hittar man idag ett par sjötimmar bort, på Åland. Där utvecklas framtidens nätbank med goda vinstmarginaler – av personer helt utan bankerfarenhet.

Text: LISA BJERRE
Foto: CHRISTEL ELDRIM

EN HÖSTDAG 1998 sjönk journalisten Jan Erik Sundberg ner i en flygplansstol för att åka hem till Åland. Han började prata med mannen i sätet bredvid, som visade sig vara Ålandsbankens vice vd. Samtalet kom att handla om bankens internetkontor. Jan Erik Sundberg var kritisk mot den dåvarande lösningen och la fram sina idéer om hur den skulle kunna bli bättre.
– De hade satt upp en Java-applet som var långsam och svåröverblickbar, det gick bara att betala räkningar och titta på kontosaldot. Jag sa att med dagens teknik kan ni bry er om kunden, berättar Jan Erik Sundberg.

Några veckor senare ringde vice vd:n upp och frågade om Jan Erik Sundberg hade funderat på att sadla om. Han tackade ja och blev chef för en nyskapad internetenhet på Ålandsbanken.

Hans första åtgärd var att ta fram en fyra punkter lång strategi för hur man skulle jobba med nätbanken, en strategi med kundfokus som fortfarande gäller.

Strategin handlar om merförsäljning av tjänster som kunden bedöms vara intresserad av, om beteende – att låta kundens beteende på nätbanken vara utgångspunkt för erbjudanden, om att låta kunden pyssla om sin bank – individanpassning, och om att ge kunden något utöver de vanliga banktjänsterna.
– En bank är tråkig, det måste vi inse. Därför måste vi erbjuda mer än bara rena banktjänster, säger Jan Erik Sundberg.

Utifrån strategin plockade han ihop ett team av anställda med olika bakgrund, bland annat en person som läst interaktion dator-människa.

– Vår kompetens ska vara kommunikation och kundens behov. Bankkompetens finns redan i en bank.

Idag har bara en av sju anställda på internetkontoret en bakgrund i bankvärlden. Själv är Jan Erik Sundberg i grunden ekonom och har 15 års erfarenhet som journalist. Han anser att bristen på bankerfarenhet har varit till nytta.
– Bankfolk har en tendens att tro att så som vi gör saker, så gör även kunden. När jag kom in så visste jag exempelvis inte vad en transaktionslista var. ”Menar du kontohändelser” frågade jag.

NYTTA FÖR BANKKUNDEN
Fokus i utvecklingsarbetet på Ålandsbanken har under Jan Erik Sundbergs ledning hela tiden varit kundnytta och det märks. Camilla Carlell, ekonomie doktor, expert på nätbanker och konsult på Xlent Strategy ger Ålandsbanken gott betyg.
– De har kommit väldigt mycket längre än de andra och har ett annat perspektiv. De tittar ur kundens synvinkel. Ålandsbanken försöker sätta sig in i kundens situation och tänka på vad kunden behöver, säger hon.

1

Nästa sida >>>